top of page
IMG_20230411_182806_edited.jpg

VORMINGEN
Seksueel grensoverschrijdend gedrag

In een professionele context is de kans reëel dat je vroeg of laat geconfronteerd wordt met ongepast seksueel gedrag. Echter, hoe bepaal je of dat gedrag over de grens gaat? Hoe reageer je gepast op de situatie? En welke acties onderneem je na een incident? (afspraken, consequenties)
Als freelance vormingsmedewerker bij Sensoa bied ik opleidingen aan omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag op maat van jouw organisatie.

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG ONDER DE LOEP - HET VLAGGENSYSTEEM

Door in te zetten op preventie is veel seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en maken we individuen weerbaarder. Meer weerbaarheid betekent meer controle en regie over je eigen lichamelijke en seksuele integriteit. Het impliceert het vermogen om keuzes te maken, wensen en grenzen te uiten en om verantwoordelijkheid nemen voor je gedrag en de gevolgen daarvan.

Het Vlaggensysteem is een succesvolle methodiek ontwikkeld door Sensoa om seksueel gedrag te beoordelen en adequaat te reageren. Een inschatting over en beoordeling van de situatie gebeurt aan de hand van zes criteria en vier vlaggen.

Criteria

Wederzijdse toestemming: iedereen gaat akkoord

 

Vrijwilligheid: iedereen doet vrijwillig mee

 

Gelijkwaardigheid: iedereen is gelijkwaardig

 

Ontwikkelings- of functioneringsniveau: iedereen kan het gedrag aan

 

Context: het gedrag past in de context

 

Impact: het gedrag heeft geen negatieve gevolgen

Vlaggen

De groene vlag staat voor gezond seksueel gedrag.

 

De gele vlag staat voor minder gezond experimenteergedrag of licht grensoverschrijdend gedrag.

 

De rode vlag heeft betrekking op ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 

De zwarte vlag op zwaar seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Naast de 6 criteria zijn er nog een aantal factoren die het gedrag ernstiger kunnen maken of andersom net verzachtend kunnen werken, zoals de intensiteit of mate van intimiteit, de intentie van de persoon die het gedrag stelt en de frequentie van het gedrag.

Vertrekkende van situatie-specifieke tekeningen wordt het thema besproken, leren betrokkenen situaties beter te beoordelen en correct op te treden middels een reactiewijzer.

AANBOD

Opleiding gericht op de doelgroep van de organisatie
De doelgroep betreft bewoners, leerlingen, werknemers, leden etc voor een workshop omtrent grensoverschrijdend gedrag.

Opleiding train-de-trainer

Deze opleiding is gericht op zorgverleners, leerkrachten, werkgevers, coaches etc die de methodiek van het vlaggensysteem willen leren toepassen in de dagelijkse praktijk.

 


Idealiter is deze vorming geïntegreerd in het breder beleidsplan omtrent seksuele en lichamelijke integriteit van jouw organisatie. Dit vermindert de kans op incidenten en biedt iedereen handvaten hoe te reageren indien er toch iets gebeurt.

bottom of page